Relaciones especiales Vietnam-Laos
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Hoàng thân Xu-pha-nu-vông sang thăm Việt Nam tại Việt Bắc, năm 1948

El presidente Ho Chi Minh (d.) trabajó con el príncipe laosiano, Souphanouvong, quien realizó una visita a Vietnam en 1948.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Thủ tướng Chính phủ Xụ-văn-na Phu-ma cùng Đoàn đại biểu Chính phủ liên hiệp dân tộc Vương quốc Lào tại Việt Nam, ngày 26/4/1961

El presidente Ho Chi Minh (segundo a la d.) recibió el 26 de abril de 1961 al primer ministro laosiano, Souvanna Phouma.

Hoàng thân Xu-pha-nu-vông nhận hoa của thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tại buổi mít tinh trọng thể của nhân dân Hà Nội chào mừng Thủ tướng Xụ-văn-na Phu-ma và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 28/4/1961

El príncipe laosiano, Souphanouvong, recibió flores de un niño de Hanói en un mitin de bienvenida a la delegación laosiana, en 28 de abril de 1961 en la Plaza de Ba Dinh, Hanói. 

Các cháu thanh thiếu niên Hà Nội tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc vương Lào Xỉ-xạ-vàng Vắt-thạ-na và các vị khách quý Lào trong buổi mít tinh trọng thể của mười vạn nhân dân Hà Nội do Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội tổ chức hoan nghênh Quốc vương Lào sang thăm Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, ngày 12/3/1963.

Niños de Hanói entregaron flores al presidente Ho Chi Minh y al rey laosiano, Savang Vatthana, en un mitin organizado por la administración hanoyense para dar la bienvenida a la delegación de Laos, el 12 de marzo de 1963.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vị-hản, Hà Nội, năm 1966

El presidente Ho Chi Minh (d.) y el presidente laosiano, Cayxon Phomvihan, en Hanói en 1966.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư, Thủ tướng Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản, thủ đô Viêng-chăn ngày 1/5/1981

El general vietnamita, Vo Nguyen Giap, entregó la Orden de Estrella Dorada al secretario general del Partido y primer ministro laosiano, Cayxon Phomvihan, en la capital laosiana Vientién, el 1 de mayo de 1981.

Chủ tịch BCHTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Cay-xỏn Phôm-vị-hản tiếp Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, thủ đô Viêng-chăn, ngày 12/8/1992.

El secretario general del Partido y presidente de Laos, Cayxon Phomvihan, recibió el 12 de agosto de 1992 al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Do Muoi. 

Nhân dân tỉnh Chăm-pa-xắc nồng nhiệt đón chào Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam  Lê Khả Phiêu đến thăm Chăm-pa-xắc, tháng 3/1998.

La provincia laosiana de Champaxac dio la bienvenida en marzo de 1998 al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Le Kha Phieu.


Comentarios

Otras Noticias